Zwykły Zarząd – Czym Jest i Jaki Jest Jego Zakres?

W niniejszym artykule omówimy pojęcie zwykłego zarządu oraz przedstawimy zakres czynności, jakie są do niego związane. Zrozumienie zwykłego zarządu jest istotne dla właścicieli firm, członków zarządów oraz inwestorów, ponieważ wpływa on na codzienną działalność i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

Zwykły Zarząd – Definicja

Zwykły zarząd (łac. administratio ordinaria) to jeden z rodzajów zarządu w spółkach kapitałowych, tj. w spółkach akcyjnych oraz spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to podstawowy rodzaj zarządu, którym spółka funkcjonuje na co dzień i realizuje bieżące sprawy związane z jej działalnością.

Zwykły zarząd różni się od zarządu nadzwyczajnego, który ma za zadanie podejmować decyzje w sprawach istotnych dla spółki, takich jak zmiana statutu, podjęcie nowych inwestycji lub emisja nowych akcji. Natomiast zwykły zarząd zajmuje się bieżącym prowadzeniem firmy.

Zakres Zwykłego Zarządu

Zakres czynności zwykłego zarządu obejmuje wszystkie działania związane z codzienną działalnością spółki. Są to m.in.:

  • Przyjmowanie i realizacja zamówień klientów
  • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
  • Udzielanie pełnomocnictw innym osobom w ramach działania spółki
  • Podpisywanie umów handlowych
  • Zarządzanie obiegiem dokumentów
  • Prowadzenie spraw księgowych i podatkowych

Oczywiście zakres zwykłego zarządu może się różnić w zależności od rodzaju działalności spółki, jej skali oraz ustaleń w statucie firmy. Jednakże w większości przypadków jest to zestaw czynności niezbędnych do prowadzenia codziennego biznesu.

Czynności Przekraczające Zwykły Zarząd

Istnieją jednak sytuacje, w których czynności przekraczające zwykły zarząd muszą być podejmowane przez organy wyższego szczebla, takie jak walne zgromadzenie akcjonariuszy. Czynności takie są związane z decyzjami, które mają kluczowe znaczenie dla spółki, a ich podejmowanie wymaga większego zakresu władzy.

Zobacz też:  Co z pieniędzmi na koncie po śmierci właściciela

Przykłady czynności przekraczających zwykły zarząd to m.in.:

  • Zmiana statutu spółki
  • Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych
  • Podjęcie decyzji o restrukturyzacji firmy
  • Zwiększenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego

FAQs

1. Jakie są różnice między zwykłym zarządem a zarządem nadzwyczajnym?

Zwykły zarząd zajmuje się bieżącym prowadzeniem firmy, podczas gdy zarząd nadzwyczajny podejmuje decyzje w sprawach istotnych dla spółki.

2. Czy zwykły zarząd może podejmować wszelkie decyzje w firmie?

Nie, istnieją czynności przekraczające zwykły zarząd, które muszą być podjęte przez organy wyższego szczebla, takie jak walne zgromadzenie akcjonariuszy.

3. Czy zakres zwykłego zarządu jest jednakowy we wszystkich spółkach?

Nie, zakres zwykłego zarządu może się różnić w zależności od rodzaju działalności spółki, jej skali oraz ustaleń w statucie firmy.

4. Czy zwykły zarząd może podejmować decyzje dotyczące zmiany statutu spółki?

Nie, zmiana statutu spółki należy do czynności przekraczających zwykły zarząd i musi być podjęta przez organy wyższego szczebla.


Zobacz także:

Photo of author

Piotr Kudyba

Dodaj komentarz