Odwołanie wzór pisma

W dzisiejszym artykule omówimy temat odwołania w kontekście pisemnego zawiadomienia o niezadowalającym wyniku pewnej sytuacji. Odwołanie to ważny instrument, który pozwala nam skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu lub żądania ponownego rozpatrzenia sprawy. W dalszej części tekstu przedstawimy przykładowe treści oraz strukturę pisma odwoławczego.

Pismo odwoławcze wzór – Wskazówki ogólne

Pismo odwoławcze jest formalnym dokumentem, który wymaga starannego przygotowania. Oto kilka ogólnych wskazówek dotyczących pisania skutecznego pisma odwoławczego:

 • Użyj odpowiedniego tonu: Pismo powinno być napisane w uprzejmy, jednak stanowczy sposób.
 • Precyzyjnie opisz sytuację: Wyjaśnij, dlaczego nie zgadzasz się z daną decyzją lub wynikiem.
 • Podaj konkretną argumentację: Przedstaw mocne argumenty i fakty, które popierają Twoje stanowisko.
 • Dołącz odpowiednie załączniki: Jeśli posiadasz dowody lub dokumenty potwierdzające Twoje twierdzenia, załącz je do pisma.

Struktura pisma odwoławczego

Poniżej znajduje się przykładowa struktura pisma odwoławczego:

 1. Nagłówek: Wymień swoje dane oraz dane adresata pisma.
 2. Wprowadzenie: Krótko przedstaw sytuację i decyzję, od której się odwołujesz.
 3. Argumentacja: Przedstaw szczegółowe argumenty popierające Twoje stanowisko.
 4. Zakończenie: Wyraź chęć ponownego rozpatrzenia sprawy oraz podziękuj za uwagę.
 5. Pozdrowienia: Zakończ pismo odpowiednimi pozdrowieniami.

Pisma odwoławcze – Przykład treści

Poniżej znajduje się przykładowa treść pisma odwoławczego w przypadku negatywnego wyniku w sprawie ubiegania się o przyznanie stypendium:

Szanowni Państwo,

Chciałbym wyrazić swoje rozczarowanie w związku z otrzymaną decyzją odnośnie mojego wniosku o przyznanie stypendium. Pragnę podkreślić, że moje zaangażowanie w życie akademickie oraz osiągnięcia w dziedzinie nauki są solidnymi podstawami do rozważenia mojego wniosku w nowym świetle.

Zobacz też:  Kserowanie Dowodu Osobistego

Mam przyjemność przedstawić Państwu kilka argumentów, które mam nadzieję przekonają do ponownego rozważenia mojej sprawy:

 • Moje wyniki akademickie są doskonałe, co potwierdzają załączone kopie dyplomów oraz świadectw z ostatnich semestrów.
 • Moje zaangażowanie w projekty badawcze oraz udział w konferencjach naukowych świadczą o mojej pasji i chęci rozwijania swoich umiejętności.
 • Listy rekomendacyjne od moich profesorów potwierdzają moje wysokie kompetencje oraz postawę wobec nauki.

W związku z powyższym, proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku oraz uwzględnienie mojej argumentacji. Wierzę, że moje wysiłki i determinacja zasługują na uwagę ze strony Państwa instytucji.

Z góry dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy.

Z poważaniem,

[Twoje Imię i Nazwisko]

Pisma odwoławcze wzory – FAQ

Jakie są kluczowe elementy pisma odwoławczego?

Najważniejsze elementy pisma odwoławczego to precyzyjne opisanie sytuacji, mocna argumentacja oraz wyrażenie chęci ponownego rozpatrzenia sprawy.

Czy mogę dołączyć załączniki do pisma odwoławczego?

Tak, warto dołączyć odpowiednie załączniki, które potwierdzą przedstawione argumenty.

Czy muszę stosować specyficzny język w pismach odwoławczych?

Pisma odwoławcze powinny być napisane w uprzejmym i stanowczym tonie, zachowując formalny styl komunikacji.


Zobacz także:

Photo of author

Piotr Kudyba

Dodaj komentarz